Obejrzyj spot i spraw by Twój podatek PIT trafił do budżetu gminy, w której mieszkasz

Znaczącą pozycją w dochodach własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. Dzięki rosnącym dochodom gminy mogą nie tylko zapewnić realizację założonych zadań, ale i realizować nowe inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety innych gmin.

Dlatego jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, chcemy aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusz na te zadania.

Wszyscy możemy się do tego przyczynić!

Jak to zrobić?

1

Należy złożyć PIT do Swojego Urzędu Skarbowego, wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy.

2

Powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej ) lub CEI DG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne - złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne.

W ten sposób około 38% Twojego podatku dochodowego, trafi do gminy w której mieszkasz